เว็บไซต์ Tiwtactic (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “เรา”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในฐานข้อมูลของเรา
  • ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เพื่อติดต่อท่านในการแจ้งการเปิดคอร์สเรียน และเพื่อรับคำแนะนำ คำติชม จากท่านเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอม

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ Tiwtactic.com