P' Milk
Tutor
พี่มิลค์ ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประสบการณ์การสอน GAT เชื่อมโยงกว่า 5 ปี
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

GAT เชื่อมโยง

**ทุกคอร์สเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์, tablet หรือ sma...