P' Got
Tutor
ประวัติการศึกษา พี่ก็อต
มัธยมศึกษาตอนปลาย – โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ปัจจุบัน – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงานในอดีต
-เหรียญเงิน การแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมของสสวท.
-ค่ายสอวน. ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ภูมิศาสตร์
-เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยุวชนนักวิทยาศาสตร์ NYSC 8th ณ จังหวัดเชียงใหม่
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

PAT 2 ชีวะ

**ทุกคอร์สเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์, tablet หรือ sma...