P' June
Tutor
พี่จูน ประวัติการศึกษา
-จบโรงเรียนเตรียมทหาร คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 (เกรด 3.94)
-ได้รับทุนจากกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่น

ผลงาน
-ตัวแทนโรงเรียนเตรียมทหารไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
-จบโรงเรียนเตรียมทหารด้วยคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1
-สอบเข้าเตรียมทหาร เหล่า ทบ ได้อันดับที่ 1, เหล่า ทร ได้อันดับที่ 4, เหล่า ทอ ได้ที่ 11
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

คณิต ม.ต้น

สิ่งที่น้องจะได้รับเมื่อสมัครเรียน - คอร์สเรียนที่สามารถเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ได้...