P' Ham
Tutor
พี่แฮม

ประวัติการศึกษา
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์สอนและผลงาน
- นักเรียนโครงการสอวน ค่าย 2 สาขาชีววิทยา
- คะแนน 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 87.5 คะแนน
- คะแนน IELTS Overall 7.5
- มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี ทั้งตัวต่อตัว กลุ่มย่อย และ กลุ่มใหญ่ต่างๆ แบบเนื้อหาสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ เนื้อหาโอลิมปิควิชาการสาขาชีววิทยา
รายการคอร์สของติวเตอร์
Foto
READ MORE

O-NET BIOLOGY

O-NET BIOLOGY คอร์สเดียวจบ !!! สำหรับ ONET ชีววิทยา คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร...