(099)934 9990

คอร์สเรียนออนไลน์

ติวฟรี ! สรุปปริมาณสารสัมพันธ์ เรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ

Tiwtactic.com

รายละเอียด

เนื้อหา "สรุปปริมาณสารสัมพันธ์ เรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ"
-ทบทวนเนื้อหาเรื่องความเข้มข้นแบบต่าง ๆ
-สรุปเนื้อหา และสูตรสมบัติคอลลิเกทีฟ
-ตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจ

เนื้อหาบทเรียน

  • สรุปสมบัติคอลลิเกทีฟ รวม 1 ตอน
    • สรุปสมบัติคอลลิเกทีฟ ( 0.5 ช.ม.)