เรายินดีรับประกันความพึงพอใจของท่านผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยการคืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีที่ท่านแจ้งเราภายใน 36 ชั่วโมงภายหลังจากเปิดคอร์ส โดยท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทุกช่องทางตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ www.Tiwtactic.com
  • ได้สิทธิในการเข้าคอร์สเรียนถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
  • ชำระเงินแล้วสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เปิดระบบภายในระยะเวลาดังกล่าว)
  • เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคืนเงิน โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน ฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ Tiwtactic.com